Wat is logopedie?

Door te praten en te luisteren begrijpen wij elkaar. In het dagelijks leven is het spreken onmisbaar. Om te spreken moeten wij ademen, gebruiken wij onze stembanden, keel, neus, kaken, tong en lippen. Om te kunnen spreken moeten wij ook kunnen horen, denken en begrijpen. Spreken is dus een ingewikkeld proces. Stoornissen daarin worden door de logopedist behandeld in samenwerking met huisarts, specialist of tandarts.

Maar logopedie is meer dan  spraakles, omdat niet alleen  spraakstoornissen zoals slissen,  stotteren of slikken worden  behandeld. Voor alle problemen die  met spreken en verstaan te maken  hebben, kunt u bij de logopedist  terecht.

Logopedie houdt zich dus bezig met communicatie in de ruimste zin van het woord. Maar wat doet de logopedist?